เมนูหลัก

การจัดส่งสินค้า Delivery Information

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
  1. บริษัท แม็กเทค ซิสเต็ม จำกัด จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. บริษัท แม็กเทค ซิสเต็ม จำกัด จะจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Email

ช่องทางการจัดส่งสินค้า
  บริษัท แม็กเทค ซิสเต็ม จำกัด บริการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยบริษัทจัดส่งสินค้า เคอรี่เอ็กซ์เพรส หรือไปรษณีย์ EMS / ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
   - ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วันทำการ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
   - ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วันทำการ (ต่างจังหวัด)
   * กรณีสินค้าหมดสต๊อก อาจส่งของถึงลูกค้าล่าช้าประมาณ 1-2 สัปดาห์

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทจัดส่งสินค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

สายด่วนกรุณาติดต่อ: (+66) 089-454-4989 ไลน์แอด @MAXTECHSYSTEM

จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00